Chef Erbjudande och IT

Stockholm

Drivs du av att leda och utveckla både verksamhet och medarbetare? Då kan vi erbjuda dig ett spännande och utvecklande uppdrag hos minPension.

Arbetsuppgifter

I rollen som chef för enheten Erbjudande & IT ingår du i minPensions ledningsgrupp, rapporterar till VD och leder och driver en central enhet som i dagsläget består av tolv personer och som kommer växa ytterligare pga beslut om insourcing. Enheten består av specialister inom områdena IT, pension, beräkning, regelverk samt pensionsprodukter.

Ditt ansvar är att utveckla minPensions erbjudande riktat till pensionsspararna och till de anslutna pensionsaktörerna. Du leder drift och utveckling inom IT som till stora delar är utkontrakterad. Rollen innebär både strategiskt och operativt arbete i gränssnittet mellan verksamhet och IT och för att kunna driva utvecklingsarbetet krävs det att du analyserar och noga följer utvecklingen inom pensionsområdet. Med stöd av din kunskap och erfarenhet utformar du tillsammans med medarbetarna lösningar för hur erbjudandet effektivt ska kunna stödjas av IT och olika tekniska lösningar.

Du har resultat-, budget-, och personalansvar för enheten. Du leder, organiserar och driver verksamheten.

Andra viktiga uppgifter är att implementera den av styrelsen beslutade IT-sourcingstrategi samt att förhandla, upphandla och utvärdera leverantörer och samarbetspartners liksom att skapa effektivitet och god struktur.


Utbildning/bakgrund

Vi söker dig med relevant akademisk examen och erfarenhet av att leda och driva verksamhet som är beroende av IT och IT-stöd. Du är väl förtrogen med IT-verksamhet och har erfarenhet av att leda både förvaltning och utveckling inom IT.

Eftersom det här är en central ledarroll i minPension krävs det att du har gedigen ledarerfarenhet (minst fem år). Det förutsätts att du har god erfarenhet av ledningsgruppsarbete sedan tidigare. Vi vill att du är en framgångsrik förändringsledare, helst med erfarenhet inom IT-området. 

För att lyckas krävs god förmåga att kunna utveckla ”affären” och att du har erfarenhet av att arbeta med utlagd verksamhet liksom är van vid att förhandla, upphandla och utvärdera leverantörstjänster.

Självklart förstår du betydelsen av god regelefterlevnad, framför allt beträffande informationssäkerhets- och dataskyddsområdena.


Personliga egenskaper

Du är en person som bidrar genom att utmana och driva förändring. Du initierar, anpassar och styr upp förändrings- och utvecklingsinsatser och är både nyfiken och stimuleras av innovation och förändring.

För oss på minPension är kundfokus viktigt och vi vill att du är genuint intresserad av kundens uppfattning och upplevelser. 

En viktig uppgift i din roll är att utforma mål och entusiasmera kring dem. Du arbetar fokuserat och dedicerat för att nå målen. För dig är det aldrig långt från ord till handling. Du tar initiativ, hanterar svårigheter och löser problem. Med kraft tar du dig an utmaningar och ser möjligheter, inte hinder.

Människor får lätt förtroende för dig och du får människor att lyssna. Du är skicklig på att skapa samarbete med personer på olika nivåer i organisationer, tar kontakt med andra för att bygga nya relationer eller stärka befintliga. Genom ditt sätt bidrar du till samverkan och främjar och utveckla andras idéer.  

En viktig egenskap för att lyckas i rollen är att kunna kommunicera tydligt och enkelt och få människor att lyssna. Du är bra på att kommunicera, både muntligt och skriftligt. Du är intresserad av att ta in och lyssna på andra personers perspektiv.  

Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.